PIRITTALAISTEN MISSIO

  Lähtökohtanamme on
  panostaa kaikessa   
  toiminnassamme
  ensisijaisesti sinun/
  omaisesi parhaaseen
  mahdolliseen elämän- 
  laatuun sekä yksityi-

  syyttä ja itsemäärää-
  misoikeutta kunnioit-
  tavaan kohteluun.

  Vapaat paikat

  Piritta          0
  Tervokoti     0

MUISTAMME PUOLESTASI

Olemme yksityisen sektorin edelläkävijöitä muistisairaus- ja vanhustyössä. Muistisairaiden hoidossa keskitymme hyvään perushoitoon niin kotona kuin hoitokodissakin. Asiakkaille luodaan turvallinen ja tuttu ympäristö,
jolloin mm. tapaturma-alttius vähenee.
 


 Arvot ja toimintaperiaatteet (252 kb) »

YRITYS

MONIMUOTOISTA
HUOLENPITOA 

Tarjoamme tehostettua palveluasumista, lyhytaikais- ja vuorohoitoa sekä tarvittaessa saattohoitoa.

» Lue lisää.

PALVELUT

KOTIHOITO

Tarjoamme myös koti- ja kotisairaanhoitoa.

» Lue lisää.

LÄÄKÄRIPALVELUT

Kodeissamme on saatavana myös lääkärin palveluja. Lääkärinämme
toimii Jussi Malmi.

Katso virtuaaliesite »

 

OMAISILLE

KOTIHOITO VAI HOITOKOTI ?

Kotihoito- ja kotisairaan-
hoitopalvelut auttavat
omassa kodissa selviyty-
miseen mahdollisimman pitkään. Tukipalvelujen käydessä riittämättömäksi tulevat vaihtoehdoiksi palveluasuminen, tehos-
tettu palveluasuminen
tai vanhainkotihoito.

» Lue lisää.

Idealmainos 12/2009