YRITYS

Lähtökohtana asiakaskeskeisyys ja yksilöllisyys

Hoitokoti Piritta Oy tarjoaa Joensuussa kahdessa hoitokodissa yksilöllistä huolenpitoa asukkaan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi yritys tarjoaa laadukkaita kotihoitopalveluita. Yritys on yksityisellä sektorilla edelläkävijä muistisairaus- ja vanhustyössä.

Toimintamme lähtökohtana on asiakaskeskeisyys, yksilöllisyys ja kuntouttava hoitotyö. Tuemme ja autamme asiakastamme ylläpitämään hänen omatoimisuuttaan ja itsehallintaansa mahdollisimman pitkään.

Henkilökunnan toiminnan tavoitteita ohjaa vuonna 2000 käyttöönotettu laatujärjestelmä. 

Hoitokodin omistavat terveydenhoitaja (AMK) Henna Piironen ja sairaanhoitaja (AMK) Anne Tahvanainen.

Koteihin on mahdollisuus tulla tutustumaan sovittaessa.


 
Idealmainos 12/2009