OMAISILLE

Kotihoito vai hoitokoti?

Hoidontarve voi ilmetä missä vaiheessa tahansa. Hoitokoti Piritta Oy:n tarjoamien kotihoidon- ja kotisairaanhoidon palvelut auttavat omassa kodissa selviytymiseen mahdollisimman pitkään.

Tukipalvelujen käydessä riittämättömäksi, tulee vaihtoehdoiksi mm. palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen tai vanhainkotihoito. Erilaisiin hoito- ja palvelumuotoihin tutustuminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin.

Hoitokoteihimme voi sovittaessa tulla tutustumaan. Käymällä itse paikanpäällä tutustumassa saa parhaan käsityksen kodin toiminnasta, ilmapiiristä ja henkilökunnasta.

On selvitettävä onko mahdollista hakeutua hoitoon omakustanteisesti vai tarvitseeko käyttää erilaisia tukimuotoja, esim. kunnan tai kaupungin maksusitoumus ja kelan tuet (hoitotuki, asumistuki).

Meillä voi hyödyntää myös palveluseteleitä.

Hoitokotipaikkaa hakiessa, on varauduttava jonottamaan. Toisaalta jonotusvaiheessa paikkaa voidaan tarjota hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Paikan vapautuessa on järjestettävä muutto, hankittava tarvittavat lausunnot hoitotukianomuksen liitteeksi. Myös asumistukihakemus on hyvä laittaa vireille.
Jonotus vaatii sitoutumista, joten mikäli hoidon tarve poistuu tai asia järjestyy muulla tavoin, on ilmoitettava muuttuneesta tilanteesta siihen hoitokotiin johon on jonossa.


 
Idealmainos 12/2009